Bleach Terimler Sözlüğü – Bleach Evrenindeki Tüm Kelimeler

Bleach Terimler Sözlüğü

2004 yılında izleyicilerle buluşan Bleach animesinde mangaka Tite Kubo seriyi yazarken sadece Japonca kökenli terimler ya da isimler kullanmamış, bunun yanı sıra bolca İspanyolca, Almanca ve İngilizceden yararlanmıştır. Sizlerle birlikte bleach evreninde kullanılan bleach terimler sözlüğü paylaşacağım.

Shinigami Nedir?

Türkçede “Ölüm Tanrısı” anlamına gelmektedir. Japon kültürüne Shinigamiler 18. – 19. yüzyılda kabul edilmiştir. Ölümü getiren, taşıyan ruhlar olarak bilinmektedirler. Bleach’te ise Shinigamiler Soul Society’de yaşamaktadırlar ve insanların dünyasına gidip gelme hakkına sahiptirler. Ancak insanlar onları göremez. Shinigamiler Reishi’den oluşmaktadırlar. Amaçları Hollowların ruhlarının arınmasını sağlayarak Soul Society’ye gitmelerini sağlamaktır. Shinigamilerin yaşamı uzun da olsa, ölümsüz değillerdir.

Shinigami Nedir?
Shinigami Nedir?

Reishi Nedir?

Kelime anlamı “Ruh Parçacıkları”dır. Ruhsal maddeleri oluşturan temel maddedir. Soul Society’deki her şey Reishi’den oluşmaktadır. İnsan dünyasını da çevreleyen bir Reishi vardır ancak insanlar tarafından görülemez. Sadece Quincy gibi özel insanlar Reishi’yi kullanmayı başararak silah yapmışlardır.

Reishi Nedir?
Reishi Nedir?

Reiryoku Nedir?

Kelime anlamı “Ruhsal Enerji”dir. Ruhların sahip olduğu enerji türüne denir. Ruh, bedenini kontrol etme konusunda güçlendikçe Reiryoku’su da aynı oranda güçlenir. Bunun yanı sıra ölüm kalım anında Reiryoku daha hızlı güçlenebilir. Shinigamiler ve Hollowlar sahip oldukları Reiryoku’nun limitini aşamazlar. Ancak Hōgyoku kullanılarak bu limit ortadan kaldırılabilir. İnsanlar da az da olsa Reiryoku’ya sahiptir. Ancak bazı yüksek Reiryoku’ya sahip insanlar ruhları görebilir. Ruhlar arasında da yüksek Reiryoku’ya sahip olanlar Shinigami olabilirler. Shinigami olma seviyesine sahip ruhlar Reiryokularını kullanarak “Reijutsu”yu yani “Ruhsal Teknikler”i kullanabilirler. Reiryoku’nun hareket etmesine “Hakudō” yani “Ruh Hareketi” denmektedir.

Reiatsu Nedir?

Kelime anlamı “Ruhani Baskı”dır. Bir ruhun Reiryoku’su tarafından üretilen fiziksel bir duyumdur. Ruhlar Reiatsularını yani ruhsal baskılarını kontrol edebilirler. Shinigamiler arasındaki savaş bir nevi Reiatsu savaşıdır. Reiatsu’su fazla olan, galip gelebilir. Bir Reiatsu’nun varlığı iki farklı şekilde tespit edilebilir. İlki, Shinigamiler ve Quincyler tarafından kullanılan “Reikaku” yani “Ruhsal Duyu” diğeri ise Arrancarlar tarafından kullanılan “Pesquisa” yani “Sorgu” tekniğidir.

Reiatsu Nedir?
Reiatsu Nedir?

Reimyaku Nedir?

Kelime anlamı “Ruhani Titreşim”dir. Bir boyutla ilgili enerji biçimidir. Kraliyet Muhafızları kendi Reiatsularını Soul King’in Sarayı’nın Reimyaku’suyla birleştirmişlerdir. Yani yaşamları Sarayın ayakta kalmasına bağlıdır.

Gigai Nedir?

Kelime anlamı “Sahte Beden”dir. Shinigamiler insan dünyasında gereğinden fazla kalmaları gerektiğinde bu bedeni kullanmaktadırlar. Bu teknoloji Urahara Kisuke tarafından geliştirilmiştir. Kullanıldığında Shinigami’nin gücü azalır.

Mod Soul Nedir?

Kelime anlamı “Modifiye Ruh”tur. Ölen insanların cesetlerinin Soul Society tarafından kullanılarak Hollowlarla savaşmaları için üretilen yapay ruhlardır. Bu projeye başlandığında bir süre sonra etik olmadığına karar verilmiş ve iptal edilerek çoğu Mod Soul yok edilmiştir. Kon şans eseri hayatta kalmıştır.

Mod Soul Nedir?
Mod Soul Nedir?

Zanpakutō Nedir?

Kelime anlamı “Ruh Kesen Kılıç”tır. Shinigami, Arrancar ve Visoredların birincil silahıdır. Bütün Zanpakutōlar başlangıçta “Asauchi” adı verilen isimsiz kılıçlardan oluşmaktadır. Asauchiler verildikleri Shinigami’ye göre zamanla kendi benliklerini oluşturup birer Zanpakutō’ya dönüşmektedirler. Nadiren de olsa Hollowlar bir Zanpakutō Ruhu ile birleşebilir. Bir Shinigami’nin Zanpakutōsu’nun adını öğrenmesi gerekmektedir. Shinigami ile Zanpakutō arasındaki iletişime “Jinzen” yani “Kılıç Meditasyonu” adı verilmektedir. Bazı durumlarda tam bir birlik sağlanabilmesi için Shinigami Zanpakutōsuna baskı yapmak zorunda kalabilir. Zanpakutō’nun ismini öğrenmek “Shikai” ve “Bankai” tekniklerinin kullanabilmesi için gereklidir.

Zanpakutō Nedir?
Zanpakutō Nedir?

Shikai Nedir?

Kelime anlamı “İlk Salınış”tır. Bir Shinigami’nin Zanpakutō’sunun salınan ilk halidir. Zanpakutō’nun isminin öğrenilmesinin ardından Shinigami bir salınış komutuyla Shikai’sini ortaya çıkarmaktadır.

Shikai Nedir?
Shikai Nedir?

Bankai Nedir?

Kelime anlamı “Son Salınış”tır. Bir Shinigami’nin Zanpakutō’sunun salınan ikinci ve son halidir. Bir Bankai’nin, Shikai’nin 5 ya da 10 katı güce sahip olduğu söylenmektedir. Shikai, Zanpakutō’yla konuşarak elde edilirken, Bankai ona boyun eğdirilerek elde edilmektedir. Bir Shinigami’nin en gerçek benliği olduğu söylenmekte ve Zanpakutōlarıyla bir oldukları bilinmektedir. Bir Zanpakutō Bankai halinde kırılırsa bir daha eski haline tam olarak dönememektedir.

Bankai Nedir?
Bankai Nedir?

Hohō Nedir?

Kelime anlamı “Hızlı Hareket”tir. Shinigamilerin 4 temel dövüş becerisinden biridir ve savunma temellidir. Hohōnun en önemli hali “Shunpo” yani “Hızlı Adım”dır. Bir Shinigami’nin bu teknikte iyi olabilmesi için konsantrasyon ve eğitim çok önemlidir. Bilinen en iyi Shunpo kullanıcılarından biri Shihōin Yoruichi’dir.

Hohō Nedir?
Hohō Nedir?

Shunkō Nedir?

Kelime anlamı “Ani Savaş Çağrısı”dır. Hakuda’nın fiziksel teknikleriyle Kidō’nun büyü temelli tekniklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan gelişmiş bir savaş tekniğidir. Yıldırım, rüzgar gibi element temelli bir tekniktir.

Shunkō Nedir?
Shunkō Nedir?

Kidō Nedir?

Kelime anlamı “Şeytan Sanatları”dır. Gelişmiş büyülere dayalı bir Shinigami dövüş biçimidir. Saldırı temelli olan türüne “Hadō” yani “Yıkım Yolu”, savunma temelli olan türüne “Bakudō” yani “Bağlama Büyüsü” denmektedir. Büyülerin çoğu 1’den 99’a kadar derecelendirilmektedir. Kidō’yu kullanmak için bir Shinigami genellikle uzun olan ve konuşması birkaç saniye gerektiren büyü için özel büyüyü okumalıdır. Kidō’da ustalaşmış olan kişiler, sadece adını ve numarasını söyleyerek yüksek dereceli olanları kullanabilmektedir. Bunların yanı sıra Kidō ile bariyerler, mühürler oluşturulabilir. Bazen kişinin Hadō kullanması için kendinden bazı şeyleri feda etmesi gerekebilir. İyileştirme amaçlı ise “Kaidō” yani “Dönüş Yolu” kullanılmaktadır. Soul Society tarafından yasaklanan Kidōlar da vardır.

Kidō Nedir?
Kidō Nedir?

Hollow Nedir?

Ölümlerinin ardından çeşitli nedenlerle Soul Society’ye gidemeyip insan dünyasında kalan yaratıkların ırkıdır. Hem yaşayan hem de ölmüş ruhları yiyerek beslenmektedir. Çoğunluğu Hueco Mundo’da yaşamaktadır.

Hollow Nedir?
Hollow Nedir?

Hollowfication Nedir?

Shinigami ve Hollow arasındaki sınırı kaldırarak bir ruhun güç sınırının arttırıldığı süreci tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Visored Nedir?

Hollow güçleri kazanmış Shinigami grubuna verilen isimdir. Bir Visored, Hollow güçlerine erişmek için Hollow maskesi takar. Bu, onların Shinigami yeteneklerini Hollow güçleriyle güçlendirmelerine ve diğer Hollow yeteneklerinden bazılarına erişmelerini sağlar.

Visored Nedir?
Visored Nedir?

Arrancar Nedir?

Kelime anlamı “Söküp Atmak”tır. Maskesini çıkarmayı başarıp Shinigami benzeri güçler elde etmiş olan Hollowlara denmektedir. Çoğunluğu Aizen Sōsuke tarafından yaratılmıştır. Doğal yolla oluşanlar da vardır. Örneğin Coyote Starrk. Arrancarların hepsi birer “Menos”tur.

Arrancar Nedir?
Arrancar Nedir?

Menos Nedir?

Birden fazla Hollow’un bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

Gillian Nedir? 

En düşük Menos türüdür. Hepsi birbirine benzemektedir ve kendi özel karakterleri yoktur. Devasa ancak yavaştırlar. Genellikle grup olarak hareket ederler. “Cero”, “Kūmon”, “Negación” gibi güçler kullanabilmektedir.

Gillian Nedir? 
Gillian Nedir?

Adjuchas Nedir?

 Orta seviyeli Menos türüdür. Gillianlardan daha küçük ve zekilerdir. Genellikle Gillianları savaşa yönelten de onlardır. Sayıları daha azdır. Genellikle tek takılmakta, bazen bir gruba dahil olmaktadırlar. Kişiliklerini de geri kazanmışlardır. Tekrar Gillian olmamak için sürekli ruh tüketmek zorundadırlar. “Cero” ve kendilerine özgü güçlerini kullanmaktadırlar.

Adjuchas Nedir?
Adjuchas Nedir?

Vasto Lorde Nedir?

En yüksek seviyeli Menos türüdür. Sayıları oldukça nadirdir. Görünüş olarak insana benzerler. Cero’nun yanı sıra “Sonído” kullanabilmektedirler. Shinigami kaptanlarından daha güçlü oldukları bilinmektedir.

Vasto Lorde Nedir?
Vasto Lorde Nedir?

Cero Nedir?

Kelime anlamı “Sıfır”dır. Menosların kullandığı konsantre edilmiş ruhani güç ışınıdır. Her Menos’un Cero atması için belirli bir poza geçmesi gereklidir. Coyote Starrk bu kurala bir istisnadır gücünden dolayı.

Cero Nedir?
Cero Nedir?

Bala Nedir?

Kelime anlamı “Mermi”dir. Cero’nun küçültülmüş, yani gücü azaltılmış, daha hızlı halidir.

Bala Nedir?
Bala Nedir?

Kūmon Nedir? 

Kelime anlamı “Gökyüzü Kapısı”dır. Menosların Garganta’yı kullanarak dünyaya geçmek için kullandık bir yöntemdir.

Kūmon Nedir? 
Kūmon Nedir?

Negación Nedir?

Kelime anlamı “Red”dir. Genellikle Gillianların kullandığı, diğer Hollowları kurtarmak için indirdikleri bir ışıktır. Hiçbir Shinigami o ışığı kırıp geçemez.

Negación Nedir?
Negación Nedir?

Sonído Nedir?

Kelime anlamı “Ses”tir. Arrancarlar ve Vasto Lordelar tarafından kullanılan, Shinigamilerin shunposuna bezner, hızlıca mesafe katetmeye yarayan bir tekniktir.

Sonído Nedir?
Sonído Nedir?

Hierro Nedir? 

Kelime anlamı “Demir”dir. Arrancarlar tarafından kullanılan defansif bir tekniktir. Bedenlerinin sertliğini arttırarak hasar almalarını engeller.

Hierro Nedir? 
Hierro Nedir?

Resurrección Nedir? 

Kelime anlamı “Yeniden Doğuş”tur. Arrancarların gerçek güçleri aslında kılıçlarında mühürlüdür. Bu teknik ile o gerçek güç geri açığa çıkar ve Arrancar yeniden Menos halinin özelliklerini gösterir. Güçlerini geri kılıca mühürlemeden geri insanımsı hallerine dönmek onlar için kendi kollarını kaybetmeye benzer. Gerçek güçlerini kullanırken bedenlerinden bir parça kaybederlerse geri güçlerini mühürleyemezler.

Resurrección Nedir? 
Resurrección Nedir?

Segunda Etapa Nedir?

Kelime anlamı “İkinci Evre”dir. Şu ana kadar sadece Ulquiorra Cifer tarafından başarılmış, Resurrección’ın üst seviyesidir, sanki bir Bankai gibi. Yine Bankai’a benzer bir şekilde, kullanıcının güç seviyesi aşırı bir şekilde artar.

Segunda Etapa Nedir?
Segunda Etapa Nedir?

Espada Nedir?

Kelime anlamı “Kılıç”tır. Aizen Sōsuke’nin Arrancar ordusundaki en güçlü ilk 10 Arrancara verilen rütbedir. 0’dan başlayıp 9’a kadar sıralaması vardır.

Espada Nedir?
Espada Nedir?

Gran Rey Cero Nedir? 

Kelime anlamı yaklaşık olarak “Hollow Kralının Yıldırımı”dır. Sadece Espadaların kullanabildiği, kendi kanlarını katarak atılan bir Cerodur. Genel bir kural olarak 4 ve üzeri Espada’nın Las Noches içerisinde kullanması yasaktır.

Gran Rey Cero Nedir? 
Gran Rey Cero Nedir?

Fracción Nedir?

Kelime anlamı “Parça”dır. Espadaların direkt altında çalışan ve emir alan Arrancarlara verilen rütbedir.

Fracción Nedir?
Fracción Nedir?

Privaron Espada Nedir? 

Espada rütbesinden düşmüş Arrancarlardır.

Privaron Espada Nedir? 
Privaron Espada Nedir?

Fullbringer Nedir?

“Fullbring” gücünü kullanabilen insanlara verilen isim. Bu gücün esası Hollow Reiryoku’suna dayalıdır. Anneleri hamile iken Hollow saldırısına uğrayanlar, doğduklarında bu gücü kullanabilir bir şekilde doğarlar. Fakat bu güce sahip olduklarını öğrenmeleri zaman alır.

Fullbringer Nedir?
Fullbringer Nedir?

Fullbring Nedir?

Bu güç Fullbringerların canlı olmayan maddelerin ruhlarını kontrol etmesini sağlar. Her şeyin, bir sandalye olur, bir göl olur, ruhu vardır. Fullbring ile bu ruhlar çekilerek fiziksel olarak kontrol edilebilir. Bir sandalyeyi uçurmak, su üzerinde yürümek, havada durmak bu güç ile yapılabilecek şeylerdir. Belirli bir nesneye yakınlığı olan bir Fullbringer o nesneyi kat kat daha güçlü bir şekilde kontrol edebilir. Örnek olarak Ginjō Kūgo kendi kolyesine bağlılığından o kolyeyi büyük bir kılıca çevirebiliyor.

Fullbring Nedir?
Fullbring Nedir?

Quincy Nedir? 

Kelime anlamı “Yıkım Keşişi”dir. Quincyler Reishi’yi kullanabilen insanlardır. Reishi’yi toplayıp, kendi Reiryokuları ile birleştirip silah haline getirebilirler. En yaygın silahları yay ve oktur. Shinigamilerin aksine Hollow ruhlarını arındırmazlar, yok ederler. Bu yüzden 200 yıl önce Shinigamiler tarafından soykırıma uğrarlar.

Quincy Nedir? 
Quincy Nedir?

Hirenkyaku Nedir?

Kelime anlamı “Saf Uçan Adım”dır. Quincylerin Shunpo versiyonu, Reishi ayaklarında toplayıp kullanılan bir teknik.

Hirenkyaku Nedir?
Hirenkyaku Nedir?

Gintō Nedir?

Kelime anlamı “Gümüş Tüp”tür. Quincylerin Reiryokularını biriktirdikleri ve birkaç teknik için kullandıkları, mermi boyutunda kapsüllerdir.

Gintō Nedir?
Gintō Nedir?

Blut Nedir?

Kelime anlamı “Kan”dır. Quincylerin Reishi’yi damarlarından geçirmeleri ile kullanılan tekniktir. İki çeşidi vardır, “Blut Vene” ve “Blut Arterie”. Blut Vene, defansif kabiliyetlerini ve bedenlerinin sertliğini arttırırken, Blut Arterie ofansif kabiliyetlirini ve güçlerini arttırır. İki Blut çeşidi aynı anda kullanılamadığından, çeşit arası değişiklik yapma anları açıklıklarıdır.

Blut Nedir?
Blut Nedir?

Shadow Nedir? 

Kelime anlamı “Gölge”dir. Quincylerin gölgeleri kullanarak kendilerinin ve başkalarının gizlice yer değiştirmesini sağlayan bir teknik.

Shadow Nedir? 
Shadow Nedir?

Ransōtengai Nedir?

Kelime anlamı yaklaşık olarak “Dağınık Cennet Kuklası”dır. Reishi’yi kullanarak bedenlerini bir kukla olarak sadece beyinleri ile kontrol etmelerini sağlar. Bu teknik genellikle uzuvları kırılınca, paralize olunca kullanılan bir tekniktir.

Ransōtengai Nedir?
Ransōtengai Nedir?

Letzt Stil Nedir?

Kelime anlamı “Son Tarz”dır. Bir Quincy için son çaredir. Sanrei eldivenlerini kaldırarak güçlerini katlarlar ancak etkisi bitince tüm güçlerini kaybederler. Fakat bu bilgi tam olarak doğru değildir ve Ishida Uryū sonradan güçlerini geri alabilmiştir. Quilge Opie bunun tarihi gemiş bir teknik olduğunu söyler.

Letzt Stil Nedir?
Letzt Stil Nedir?

Vollständig Nedir?

Kelime anlamı “Kutsal Form”dur. Letzt Stil’i eskide bırakan yeni bir tekniktir. Bir Quincy için evrimdir, güçleri katlanır. Genellikle her bu tekniği kullanan Quincy bir çift Reishi kanadı çıkarır.

Vollständig Nedir?
Vollständig Nedir?

Sternritter Nedir?

Kelime anlamı “Yıldız Şövalyesi”dir. Wandenreich’ın Quincy ordusunun en üst askerleridir. Her biri bir Shinigami Kaptanı gücüne yakındır ve her birinin temsil ettiği bir “Schrift” vardır.

Sternritter Nedir?
Sternritter Nedir?

Schrift Nedir? 

Genel olarak anlamı “Kutsal Harf”tir. Yhwach tarafından bir ritüel ile verilen, her Sternritter’in temsil ettiği bir tane harfi vardır. 26 tane Schrift kullanıcısı vardır. Her Schrift’in kendisine özel ve çeşitli güçleri vardır.

Schrift Nedir? 
Schrift Nedir?

Önemli olan terimleri sizlere açıklamaya çalıştım. Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle yazıma burada son veriyorum. Twitter adresini takip etmeyi unutmayın!

0 0 Oylar
Article Rating
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapmak ve Görüntülemek İçin Tıklayınızx